தமிழக வரலாறும் பண்பாடும்

தமிழக வரலாறும் பண்பாடும், டாக்டர் மா.இராசமாணிக்கனார், சாரதா பதிப்பகம், விலை 280ரூ.

தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றை விவரித்து டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார் எழுதிய புத்தகம் சிறப்பு வாய்ந்தது. நீண்ட இடைவெளிக்குப்பின், அது மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நன்றி: தினத்தந்தி, 12/7/2017,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *