ஃபால்ட் லைன்ஸ்

ஃபால்ட் லைன்ஸ், ஹவ் ஹிடன் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஸ்டில் த்ரெட்டன் த வேர்ல்ட் எகானமி, ரகுமாம் ஜி. ராஜன், ஹாப்பர் காலின்ஸ் பப்ளிஷர்ஸ், விலை 499ரூ. விரிந்த பார்வையில் உலகப் பொருளாதாரம் சீட்டுக்கட்டுக் கோட்டையைப் போல் 2008-ல் மளமளவெனச் சரிந்த உலகப் பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சியை முன்னறிவித்த பெருமைக்குரியவர் ரகுராம்ராஜன். உலகப் பொருளாதாரத்தின் நலிவுற்ற பகுதிகளை சீர்செய்யவில்லை எனில் அதைவிட மோசமான பின்னடைவை உலகம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என இந்நூலில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அமெரிக்காவின் நுகர்வுக் கலாச்சாரத்தையே நம் நாட்டு வளர்ச்சிக்கு ஆதாரமாகக் கொண்டு செயல்படுவது சரியான ஒன்றல்ல […]

Read more