மகாகவி பாரதியாரும் மாமேதை இராமானுஜனும்

மகாகவி பாரதியாரும் மாமேதை இராமானுஜனும் – முதல் ஒப்புமை நூல் – வி.ச.வாசுதேவன், அமிர்தவல்லி பிரசுரம், பக்.144, விலை ரூ.100. மகாகவி பாரதியாரையும், கணிதமேதை இராமானுஜத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் நூல். 1882 இல் பாரதியார் பிறந்தார். 1887 இல் இராமானுஜன் பிறந்தார். சமகாலத்தவர்களான அவர்களின் இளமைக் காலம் தொடங்கி இறுதி வரை நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளை கால வரிசைப் படி இந்நூல் தொகுத்து வழங்குகிறது. சிறுவயதில் பாரதியார் தேய மீதெவரோ சொலும் சொல்லினைச் செம்மை என்று மனத்திடைக் கொள்ளும் தீய பக்தியியற்கை இல்லாதவராக (பிறர் சொல்வதை அப்படியே […]

Read more